Skriv ut denne siden

CleanBody

Neuro Training
En enkel metode å lære

Bekjemper sopp- parasitter - gift- og avfallstoffer som ellers trives i kroppen.
Kontakt Inger Elise, 922 26 306 for tips om hvor/hvordan du kan få innføring i metoden.